Toiminnallinen ääniongelma (R49.01)

 

Tavallisin ongelma foniatrin vastaanotolla on, että ääni ei vastaa potilaan tarpeita esimerkiksi laadun tai kestävyyden suhteen, vaikka mitään tautia tai elimellistä vikaa ei löydy. Tällöin puhutaan toiminnallisesta ääniongelmasta.

Toiminnallisessa ääniongelmassa on syytä kiinnittää huomio äänen käytön tekniikkaan: avainasemassa on puheterapeutin (tai laulunopettajan) antama ohjaus. Jos potilaalla on raskas puhetyö, puheäänenvahvistin on usein hyvä apu.